SCC/VCA

header-cafeteria

Mi is az az SCC/VCA?

Az SCC / VCA egy rendszertanúsítvány, úgymint Sicherheits Certifikat Contraktoren / Safety Certificate for Contractors / Veiligheids Checklist Aannemers (német, angol és flamand nyelven), a betűszavak jelentése magyarra fordítva:

Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa.

Ez egy olyan eljárás-sorozat, amelynek keretében egy arra feljogosított (akkreditált) tanúsító szervezet (hogy melyek ezek, arról egy másik almenűben) ellenőrzi és bizonyítja, hogy egy megbízó / megrendelő szervezet és a megbízott / alvállalkozó cége a munkahelye(ke)n / munkavégzési helyszíne(ke)n megfelel-e az SCC / VCA tanúsítvány kiadásához szükséges értékelési kritériumokban megfogalmazott feltételeknek.

Ezeket az értékelési kritériumokat (legtöbbször) az ún. SHE checklist, a Safety, Health and the Environment, vagyis

Munkabiztonság, Munkaegészségügy és Környezetvédelem

címszavakkal jellemezhető szempont-listákban fogalmazzák meg.

Az ilyen értékelési kritériumokat teljesítő vállalkozások megkaphatják az SCC / VCA tanúsítványt, mely igazolja, hogy munkavégzésük során megfelelően alkalmazzák a fenti (még egyszer a kulcsszavak) munkabiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi követelményeket, így a tanúsított SCC / VCA vállalatirányítási rendszer szerint működnek.

Mi is az az SCC/VCA?

Az SCC / VCA egy rendszertanúsítvány, úgymint Sicherheits Certifikat Contraktoren / Safety Certificate for Contractors / Veiligheids Checklist Aannemers (német, angol és flamand nyelven), a betűszavak jelentése magyarra fordítva:

Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa.

Ez egy olyan eljárás-sorozat, amelynek keretében egy arra feljogosított (akkreditált) tanúsító szervezet (hogy melyek ezek, arról egy másik almenűben) ellenőrzi és bizonyítja, hogy egy megbízó / megrendelő szervezet és a megbízott / alvállalkozó cége a munkahelye(ke)n / munkavégzési helyszíne(ke)n megfelel-e az SCC / VCA tanúsítvány kiadásához szükséges értékelési kritériumokban megfogalmazott feltételeknek.

Ezeket az értékelési kritériumokat (legtöbbször) az ún. SHE checklist, a Safety, Health and the Environment, vagyis

Munkabiztonság, Munkaegészségügy és Környezetvédelem

címszavakkal jellemezhető szempont-listákban fogalmazzák meg.

Az ilyen értékelési kritériumokat teljesítő vállalkozások megkaphatják az SCC / VCA tanúsítványt, mely igazolja, hogy munkavégzésük során megfelelően alkalmazzák a fenti (még egyszer a kulcsszavak) munkabiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi követelményeket, így a tanúsított SCC / VCA vállalatirányítási rendszer szerint működnek.

Kinek kell az SCC/VCA?

Az SCC / VCA tanúsítvány megszerzése és fenntartása olyan vállalkozásoknak ajánlott melyek magas kockázatú környezetben végeznek kockázatos munkatevékenységeket.

Ezek lehetnek erőművek, gyárak, vegyipari üzemek, tűz- és robbanásveszélyes telepek, magas- és mélyépítési építkezések, műhelyek, kivitelezési / projekt telephelyek, stb., vagy más hasonlóan veszélyes munkavégzési helyszínek, mint pl. folyómedrek, kikötők, vasúti-, közúti csomópontok, hidak, bányák, benzinkutak, transzformátor-állomások, stb.

Az SCC / VCA által „megcélzott” tevékenységek pedig (többek között):

 • gépészmérnöki tevékenységek,
 • villamosmérnöki tevékenységek és folyamatirányítás,
 • szerkezet-mérnöki munkák,
 • építőmérnöki tevékenységek,
 • egyéb mérnöki szolgáltatások, pl. szigetelés, állványozás, ipari alpinista tevékenységek, homokfúvás, függőleges szállítás, ipari takarítás, vegyszerezés, stb., stb., illetve
 • egyéb olyan tevékenységi területek, amelyek az „átlagosnál” magasabb kockázatokat rejtenek az SHE „kritérium-körökben”.

A fenti leírás a(z) (al)vállalkozó / megbízott szervezet szemszögéből született, de nézzük most a megrendelő / megbízó / fővállalkozó szervezet szempontjait is.

Általában is igaz, hogy a megrendelőket is és a velük szerződő vállalatokat egyaránt törvényi kötelezettségek terhelik saját, illetve a másik fél dolgozóinak kockázatos helyzetektől való mind jobb megvédése tekintetében. A megrendelőnek ezen túlmenően kötelessége, hogy távol tartsa azokat a kevésbé biztonságos szerződő vállalatokat, amelyekről tudja, hogy a dolgozók biztonságával és egészségével kapcsolatos rendelkezéseket nem, vagy nem megfelelően tartják be.

 

 1. A fentiek szellemében a MOL csoport minden magyarországi tagvállalatánál munkát végezni szándékozó minden vállalkozásnak, vállalkozónak, MOL-alvállalkozónak és azok munkavállalóinak legkésőbb 2017 január 1-jéig meg kell szerezniük az SCC / VCA tanúsítványt.
 2. Már jelenleg is jellemzően, (de a jövőben még inkább) a nyugat-európai országokban a fenti, vagy azokhoz hasonló tevékenység(ek)ben / ágazatokban működő és magas kockázati kör(ök)ben munkát végző vállalatainál alvállalkozóként munkát vállalni szándékozó magyar vállalkozásnak és azok munkavállalóinak (beleértve a bérelt / közvetített munkavállalókat is) rendelkeznie kell SCC tanúsítvánnyal, a Benelux államokban pedig jellemzően VCA tanúsítással. Ezek megléte egészen egyszerűen a munkavállalás / szerződéskötés alapfeltétele, hiánya pedig kizáró ok.
 3. A fenti két pontban leírtakon túl az ezeken kívül eső magyar vállalkozásokra, magyarországi munkavégzéseket illetően a következő, az „SCC előnyök” c. almenűben szólunk

Az SCC / VCA rendszer kiépítésének és működtetésének előnyei

Az SCC / VCA tanúsítvány megszerzése és fenntartása olyan strukturált munkakörnyezetet biztosít a vállalkozásoknak, ahol garantált a maximális munkabiztonság – kezdik az előnyök leírását mások.

Majd így folytatják:

 • nagymértékben csökken a balesetek száma, így minimalizálható az ezek miatti veszteség (leállás, táppénz, stb.),
 • erősödik a jogszabály- és előírás-követés, ezáltal (is) nő az alkalmazotti biztonságtudatosság,
 • a munkafolyamatok hatékonyabbak, biztonságosabbak, stb.

Ezek természetesen mind igazak, mégsem folytatom tovább, úgyis mindenki tudná, úgy általában…

Viszont azt is tudnunk kell, hogy egész életünk, mindennapi létezésünk, benne a munkánk különböző bekövetkezési valószínűségű kockázatok sorozatával terheltek. Mi más törekvésünk lehetne értelmesebb annál, minthogy egyrészt ezeket a kockázatokat, másrészt ezeknek a valószínűségét csökkentsük a lehető legalacsonyabb, de legalább az elérhető optimális, még elviselhető szintre?

De sokkal hasznosabb, ha rögtön megnézünk egy konkrét példát! (ami persze az SCC / VCA rendszernek csak egy kis szeletét reprezentálja anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe)

Ha pl. az egyik releváns SHE* checklista-kérdésre, mely szerint:

Olyan anyagokat, munkafelszereléseket és egyéni védőfelszereléseket vásárol-e a vállalat, amelyek az SHE* szempontból megfelelőek?

*emlékeztetőül: SHE = Safety, Health and the Environment, vagyis Munkabiztonság, Munkaegészségügy és Környezetvédelem

Nos, erre a kérdésre csak igen lehet a válasz, hiszen, ha nem, akkor nem lehet a cégnek SCC / VCA tanúsítványa. Ha igen, akkor ezen beszerzéseknek megvan a megfelelő dokumentációja, sőt következő kérdésként: Átvizsgálják-e ezeket időszakos jelleggel? Megint igen, hiszen tudjuk…

Bizonylatoltan kiosztják-e ezeket? Természetesen, hiszen megvannak az egyéni védőfelszerelések átadás-átvételének listái, nyilvántartásai. Tudják-e ezeket megfelelőképpen használni a dolgozók? Természetes igen, hiszen éppen a múlt héten történt ennek az elméleti és gyakorlati (gyakorlással egybekötött) bizonylatolt oktatása. Eddig megvolnánk!

Kezdődhet a munka! A feladat: pl. egy 12 m magas állványon homokfúvással kell megtisztítani az ottani nyomástartó edényeket a hozzájuk tartozó csővezeték-rendszerrel együtt.

Természetesen munkakezdés előtt az oktatás, a lehetséges veszélyek ismertetése, a védőeszközök, művezetői ellenőrzés, stb. rendben megvoltak.

Következik az ún. „LMRA*

*LMRA = Last-Minute Risk Analysis, vagyis „Utolsó pillanatban” elvégzett kockázat-felmérés

Ennek megtörténte egy kis „LMRA-kártya” segítségével történik. A dolgozó beikszeli – többek között, – hogy tudja, milyen veszélyforrások vannak rá nézve az adott munkafázisban és kivitelezési helyszínen, azok kivédéséről kioktatták-e, megvannak-e a szükséges védőeszközök és -felszerelések, a megfelelő munkakörülmények, valamint esetleges munkabaleset esetén tudja-e, hogy mit kell tennie? (pl. vészhelyzeti intézkedések, leállás, értesítések, mentés, menekülési útvonal, stb.)

Ha ezeket nem tudja beikszelni, (mert valami hiányzik, nem történt meg, vagy nem megfelelő) nem kezdheti meg a munkát, nem mehet fel az állványra!

Most hallom a szkeptikusokat, hogy mindezek betartása, minden elővigyázatosság ellenére a baleset mégis bekövetkezhet!

Természetesen igen, de gondoljuk meg, hogyha a fentieket végig megtettük, a munkabaleset kockázata, valamint annak bekövetkezési valószínűsége százalékokban kifejezve majdnem biztosan egy számjegyűvé csökkenthető! Nem is beszélve a további (járulékos) veszteségek minimalizálásáról és a kárenyhítésről.

(Ugye tudjuk, hogy a kockázat és a valószínűség nulla csak akkor lehet, ha el sem kezdjük a munkát!)

Egy megfelelően kiépített, bevezetett, működtetett és folyamatosan fejlesztett SCC / VCA rendszer ebben biztosan segíti a cégvezetést.

Végül, – mindenféle riogatás helyett – csak egy kérdés:

Vajon milyen jövőt jósolhat magának annak a 15 fős vállalkozásnak a tulajdonosa, amelynél a munkáltató mulasztása miatti munkahelyi baleset következtében egy 30 éves két gyermekes munkavállalója kerekes székbe kényszerül?

Az SCC / VCA rendszer felépítése, szerkezete, elemei

Az SCC / VCA egy 12 fejezetből álló munkabiztonsági-, munkaegészségügyi- és környezetvédelmi vállalatirányítási rendszer.

Fejezetei / témakörei:

 1. SHE politika és szervezet, a vezetőség bevonása
 2. SHE kockázat-kezelés
 3. Képzés, tájékoztatás és utasítások
 4. SHE tudatosság
 5. SHE projektterv
 6. Környezetvédelem
 7. Előkészületek vészhelyzetekre
 8. SHE ellenőrzések
 9. Vállalaton belüli egészségügyi szolgáltatások
 10. Ellenőrzéshez használt anyagok, munkafelszerelés és személyi védőfelszerelés beszerzése
 11. Szolgáltatások beszerzése
 12. Balesetek és SHE események közlése, feljegyzése és kivizsgálása

Az egyes fejezetekben 2-8-ig változó számú kérdést / témakört fogalmaztak meg, amelyek közül – a később leírt „tanúsítási szintek” alapján – a tanúsítványra pályázó szervezetnek (csak a rá vonatkozó kérdésekre) egytől-egyik pozitív választ kell adnia, természetesen bizonyítékokkal (dokumentumokkal, helyszíni működéssel, megfelelőségi nyilatkozatokkal, tárgyi megfelelőséggel, stb.) alátámasztva.

Ezekből a kérdésekből aztán összeállították az előzőekben már említett SHE checklistákat*, melyek az irányítási rendszer értékelési kritériumait tartalmazzák. Az ilyen SHE checklisták alapján ellenőrzik / auditálják az SCC / VCA vállalatirányítási rendszer megfelelőségét. Más szavakkal tehát, ezek az ún. audit kritériumok. Ezeknek az SHE checklistáknak a felépítése és tartalma – a fentiekből következően – pontról pontra megegyezik a SCC / VCA rendszer felépítésével és tartalmával.

*emlékeztetőül: SHE = Safety, Health and the Environment, vagyis Munkabiztonság, Munkaegészségügy és Környezetvédelem. Helyenként találkozhatunk még ebben a fogalomkörben az „EBK lista” (Egészség, Baleset, Környezet) megnevezéssel is, amely tk. ugyanazt jelenti.

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…

Feltöltés alatt…